KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacje o zdalnym nauczaniu

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Od 25 marca w naszej szkole będą zorganizowane zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

W tym celu przeprowadzono następujące działania:

 • przygotowano możliwości zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego;
 • dokonano analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
 • uwzględniono w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjnych uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
 • przygotowano możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, dokonano modyfikacji wewnątrzszkolny system oceniania;
 • opracowano informację dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

W kształceniu na odległość nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, które umieszcza w sieci lub przesyła bezpośrednio swoim uczniom. Przez sieć daje im wskazówki, przekazuje instrukcje kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej. Uczniowie komunikują się z nauczycielem wchodzą w interakcje z grupą i materiałem kształcenia.

Podstawowym narzędziem w realizacji zdalnego nauczania będzie nasz dziennik elektroniczny. Dopuszczalne są również inne formy komunikowania się wskazane przez nauczyciela. W dzienniku elekronicznym umieszczono szczegółowe instrukcje dotyczące naszej współpracy. Nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub za pośrednictwem wychowawców. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem dziennika - panią Trzeciak.

W edukacji zdalnej dzięki nowym możliwościom komunikacji będą wykorzystane metody pracy ucznia i nauczyciela charakterystyczne dla kształcenia stacjonarnego, a także rozszerzone o nowe formy takie jak: symulacje, seminaria on-line.

Nauczanie zdalne nie pozwala zginąć w klasowym tłumie, a metody kontroli są bardziej wydajne, bo nauczyciel ma dostęp do każdego z uczniów.
Za tego typu edukacją przemawiają:
· Elastyczny sposób uczenia się w dogodnym miejscu czasie i tempie.
· Zapewnienie komfortu psychicznego

Minister Edukacji Narodowej zachęcił do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.plwww.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Wiele zależy od nas samych!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Nauczycielu

 •  wspieraj uczniów w nauce;
 • szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zachęcamy Was do korzystania z porad i konsultacji ze szkolnym psychologiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pani K. Jędrasiak caroline.stopa@gmail.com podając w treści maila nazwę naszej szkoły.

Informacja o pracy naszej poradni PPPP w Skierniewicach informacja o pracy PPPP w Skierniewicach