KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kategoria: aktualności

Kurs kombajnistów

Wakacje, wakacjami a u nas nieustannie w szkole coś się dzieje...Uczestnicy projektu unijnego mają możliwość nabycia umiejętności oraz zdobycia uprawnień nieodpłatnie.

Staże zawodowe

Uczestnicy projektu ,,Uczeń, pracownik, przedsiębiorca - ścieżka do rozwoju osobistego i zawodowego" od 20 lipca do 13 sierpnia realizują staże zawodowe.

Wykaz podręczników dla klasy I

Proszę zapoznać się z wykazem podręczników do klasy I

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas konsultacji oraz harmonogram konsultacji dla uczniów

Podczas organizowanych w szkole konsultacji i zajęć obowiązują procedury bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do nich.Przedstawiamy również harmonogram konsultacji dla uczniów

Harmonogram konsultacji dla maturzysów

Drodzy maturzyści prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji obowiązującym od 25 maja 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Prosimy uczniów zdających o zapoznanie się.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. Na ich podstawie opracowano także szkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Uprzejmie proszę Maturzystów i ich Rodziców o zapoznanie się z komunikatem MEN.

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Śledź na bieżąco wiadomości przekazywane za pomocą naszego dziennika elektronicznego i dostępnych komunikatorów; Otwórz zakładkę MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY