Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zajęcia 8 oraz 9 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo, zajęcia 8 oraz 9 stycznia 2022 r. odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegółowe informacje znajdują się na pocznie: zsppolicealna@wp.pl

Słuchaczy, którzy nie mają dostępu do wspólnej poczty proszę o kontakt (edytamachnicka@o2.pl)

Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Zajęcia dla nowych słuchaczy oraz osób, które kontynuują naukę na kkz rozpoczną się 25 września 2021 r. o godzinie 8.00 w Zespole Szkół w Głuchowie.

Harmonogram zajęć od 25.09.2021.docx

Plan zajęć ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (semestr II)

Terminy zajęć od 13.02.2021.docx

Zdalne nauczanie

Od 24 października 2020 r. zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym będą odbywać się w systemie zdalnym. 

Szczegółowe informacje przesłane zostały na pocztę: zsppolicealna@wp.pl

Słuchaczy, którzy nie mają dostępu do wspólnej poczty proszę o kontakt mailowy (edytamachnicka@o2.pl)

Plan zajęć kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 Plan zajęć od 12.09.2020.docx

Rozpoczęcie zajęć dla semestru I

26 września 2020 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla semestru I kursu ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik). Zapraszamy.

Rozpoczęcie zajęć dla semestru III

12 września 2020 r. o godzinie 8.00 rozpoczną się zajęcia dla semestru III kursu RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik).

Do 24 maja 2020 r. zajęcia będą nadal odbywać się w systemie zdalnym.

Do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona został przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - jest zapis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zatem zajęcia odbywają się w systemie zdalnym poprzez pocztę.

Przypominam adres: zsppolicealna@wp.pl

Wszystkie zajęcia w szkole, w tym na kwalifikacyjnym kursie zawodowym od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. odbywają się w systemie zdalnym.

W związku z obecną sytuacją nie odbędą się zajęcia stacjonarne na kursie w dniach 21, 22 marca 2020 r. oraz 28, 29 marca 2020 r. W tych dniach zajęcia będą prowadzone "na odległość". Prowadzący zamieszczą na stronie zadania i polecenia do samodzielnego wykonania w domu. 

Edyta Machnicka

Materiały dla kursu RL. 16

DGR: W ramach zajęć DGR oraz zaliczenia całego kursu bardzo proszę rozwiązać zamieszczony dla Państwa test, następnie wydrukować kartę odpowiedzi i przenieść na nią swoje odpowiedzi. Taką kartę można zeskanować i przesłać na moją pocztę, możliwe jest również zostawienie jej w szkole. Bardzo proszę wykonać to zadanie do 24 marca 2020 r. Mój adres: edytamachnicka@o2.pl

Zadanie dla słuchaczy kkz RL.16

Karta odpowiedzi

Materiały dla kursu RL. 03 (sem. II)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy RL. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej, wyodrębnionego w ramach zawodu rolnik oraz technik rolnik oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rolnik. Dokument tan daje kwalifikację rolniczą i jest uznawany w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

ORGANIZACJA KURSU

 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie jednej ustalonej kwalifikacji: RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
 2. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
 3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest organizowany w trybie zaocznym.
 4. Zajęcia na kursie odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć oraz z programem kursu.
 5. Kurs trwa 1,5 roku.

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja słuchaczy jest prowadzona przez Zespołu Szkół w Głuchowie, w ciągu całego roku szkolnego i kończy się przed pierwszymi zajęciami
 2. Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat
 3. Osoba chcąca rozpocząć naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym składa podanie
  z prośbą o przyjęcie, załączając:
 4. ksero dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie rolnik.
 6. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy (minimalna liczba słuchaczy 20 osób)

ZASADY ZALICZENIA KURSU

 1. Na kursie nie ocenia się zachowania.
 2. Jednym z kryteriów warunkujących uzyskanie zaliczenia jest obecność słuchacza (co najmniej 50%) na zajęciach w ramach danego przedmiotu, przy czym słuchacz nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności.
 3. Nauczyciel na podstawie ocen uzyskanych z poszczególnych testów, zadań i sprawdzianów oraz uwzględniając  frekwencję dokonuje zaliczenia przedmiotu wpisując „zaliczenie”.
 4. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, na podstawie przedstawionego przez słuchacza dziennika praktyki zawodowej oraz zaświadczenia
  o ukończeniu praktyki, wystawionego przez kierownika jednostki przyjmującej na praktykę.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

 • potwierdzić swoje umiejętności zawodowe,
 • zdobyć nowy zawód,
 • uzupełnić swoją wiedzę,
 • zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • podnieść kwalifikacje,
 • profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • uzyskały bądź planują uzyskać premię dla młodych rolników.