Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PO WER Erasmus +

Zaproszenie do wzięcia udziału w stażach zawodowych

Staże będą realizowane przez Zespół Szkół w Głuchowie w ramach projektu „Kształcenie zawodowe bez granic!” nr 2019-1-PL01-KA102-063710

Data realizacji staży: 30.09-11.10.2019 oraz 27.04-08.05.2020
Miejsce realizacji: Riwiera Olimpijska, Grecja
Organizacja przyjmująca: Olympus Education Services Single Member P.C.

Celem Projektu „Zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia” nr 2019-1-PL01-KA102-063710 jest wzrost mobilności zawodowej młodzieży oraz rozwój kluczowych kompetencji w zawodzie.

W stażach mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy nie brali do tej pory udziału w praktykach organizowanych w ramach programu PO WER. Do projektu zostaną zakwalifikowane po 32 osoby, na każdą z mobilności.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie złożyć go w sekretariacie szkoły. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

Termin składania zgłoszeń upływa 06/03/2020.

Po tym termie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Nabór uczestników do projektu przeprowadzony będzie przez trzyosobową komisję rekrutacyjną w skład której wejdzie dyrektor ZS, wicedyrektor ZS oraz nauczyciel anglista.

Kryteria uczestnictwa
*wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu,

*zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu i na stronie internetowej szkoły),

*uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

*napisanie testu z języka angielskiego,

*udział w szkoleniu przygotowawczym,

*podpisanie, przed wyjazdem na staż, umowy o staż wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i regulamin rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na szkolnych tablicach informacyjnych.