Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O szkole

Wirtualny spacer po szkole

Zespół Szkół w Głuchowie oferuje możliwości rozwoju wszystkim uczniom, którzy pragną kształcić się w zawodach:

 •  technik rolnik,
 •  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
 • technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki i fitness.

Oprócz kierunków „technikalnych” zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące.

ZS w Głuchowie może również kształcić w Branżowej szkole I stopnia w zawodzie:

 • kucharz
 • rolnik.

Osoby dorosłe mają możliwość zdobywania wiedzy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: rolnik i kucharz. W naszej szkole pobiera naukę młodzież z powiatów: skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego i brzezińskiego.

 

Swoje kompetencje zawodowe uczniowie mogą  poszerzać podczas praktyki zawodowej, którą szkoła organizuje w okolicznych przedsiębiorstwach. Od wielu lat szkoła współpracuje z:

 • Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Żelaznej, RDZ Żelazna
 • Insad Prusy, Insad Prusy
 • OSM w Głuchowie, OSM Głuchów
 • oraz wieloma prywatnymi przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej.

Ciągle pozyskujemy również nowych partnerów, którzy zapraszają uczniów na wystawy sprzętu rolniczego i organizują prelekcje w naszej szkole. Współpracujemy również z:

 • Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach, inhort
 • KRUS-em w Skierniewicach, 
 • Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej szkoła efektywnie podejmuje działania związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Dzięki projektom szkoła doposażyła pracownie dydaktyczne oraz pracownie praktycznej nauki zawodu..

Dzięki projektom edukacyjnym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, kształcić umiejętności ponadprzedmiotowe w działających kołach zainteresowań.

Swoją działalnością może poszczycić się  Szkolny Klub Obsługi Konsumenta (wyspecjalizował się w działalności cateringowej, przygotowywał potrawy różnych narodów a także specjalności kuchni polskiej) oraz Szkolny Klub Sportowy, w którym uczniowie chętnie rozwijają  swoje umiejętności sportowe. Organizowane są: Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły, Turniej o Puchar Starosty, zawody międzyklasowe i międzyszkolne.

Zachęceni korzyściami wynikającymi z realizacji projektów składamy kolejne wnioski, tym razem na możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych. .

Szkoła dysponuje dwoma ciągnikami, dzięki którym uczniowie Technikum doskonalą umiejętność wykonywania prac polowych, a także pod czujnym okiem instruktora zdobywają prawo jazdy kategorii T.

 

Kierując się wyznawanymi wartościami i poszanowaniem godności człowieka, realizujemy działania wychowawczo-opiekuńcze we współpracy z rodzicami, dzięki czemu wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi i aktywnymi sojusznikami pedagogów (zwłaszcza wychowawców) w przygotowaniu młodzieży do interkulturowego współdziałania w zjednoczonej Europie.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe celem dostosowania swojej pracy do diagnozowanych potrzeb i oczekiwań wszystkich „klientów” szkoły.