Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023.

Ścieżki kształcenia po gimnazjum.pdf

Ścieżki kształcenia po szkole podstawowej.pdf

Internetowe zasoby w obszarze informacja edukacyjno-zawodowa:

 • Kierunki studiów, placówki i ich lokalizacje:

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

 • Wyszukiwarka studiów na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze:

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register

 • Katalog studiów, baza uczelni:

www.kluczdokariery.pl

 • Oferty pracy w Polsce i za granicą:

www.zawodowe.com

 • Testy maturalne, testy predyspozycji zawodowych

www.perspektywy.pl

 •  Darmowe, interaktywne narzędzia doradztwa zawodowego w szkole: 

www.mapakarier.org

W roku szkolnym 2019/2020

Działania związane z doradztwem zawodowym realizowane były przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Zrealizowane działania kierowane do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych szczególnie w ramach projektu unijnego „ Uczeń, pracownik, przedsiębiorca…”
 • planowanie lekcji wychowawczych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;
 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio” – na zajęciach unijnych;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów dotyczących kariery zawodowej: Olimpiada Przedsiębiorczości, Konkurs Wiedzy o BHP, podsumowanie projektu Zawodowcy w Łódzkiem; Przegląd pieśni patriotycznej, Konkurs Bezpiecznej Orki, konkursy sportowe.
 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 • promowanie idei wolontariatu: Szkolna Paczka, współpraca z hospicjum im. Anny Olszewskiej, udział w akcji Koncert Serc
 • angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły – tworzenie filmu o szkole, pomoc przy prowadzeniu szkolnego facebooka.
 • organizowanie praktyk zawodowych;
 • organizowanie staży zawodowych – wyjazd do Grecji
 • organizowanie spotkań i wyjść związanych tematycznie z rynkiem pracy – spotkanie z policjantem, wizyta w banku, zwiedzanie gospodarstw rolnych (RZD w Żelaznej, Pan Topolski we Lniście), wizyta w zakładzie Metalbud, oczyszczalnia ścieków Wodkan w Skierniewicach
 • SKOK – przygotowanie i obsługa imprez
 • informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku pracy (targi Melko Expo, Centralne Targi Rolnicze, Targi w Nadarzynie)
 • udostępnianie na stronie internetowej szkoły materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym/ planowanie własnej działalności oraz samopoznanie;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących planowania ścieżki edukacyjnej – współpraca z uczelniami wyższymi (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego – inauguracja, dzień maturzysty, SGGW w Warszawie – zaproszenie na inaugurację, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – wykład podczas wigilii), udział w Inicjatywach Akademickich w Skierniewicach.

Zrealizowane działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

 • umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego np. szkolenie na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy, Jak dowolnie kształtować swoje przekonania, myśli i nawyki związane z pracą i produktywnością, żeby nigdy nie zabrakło Ci energii i motywacji do działania?, prelekcja nt. „Jak radzić sobie ze stresem?, szkolenie „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystywania technologii komputerowych w praktyce” szkolenie „Sztuka prezentacji”, Konferencja: Między szkołą a rynkiem pracy.
 • prowadzenie lekcji otwartych;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • udostępnianie na stronie internetowej szkoły zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.

Zrealizowane działania kierowane do rodziców:

 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy – podczas uroczystości szkolnych,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy – podczas uroczystości szkolnych.
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik).

W roku szkolnym 2018/2019

 • 4 kwietnia odbyły się Targi Edukacyjne w Rawie Mazowieckiej
 • 28 marca 2019 r. odbył się w ZSP w Kleszczowie Regionalny Kongres Zawodowy. W spotkaniu udział wzięli min. wiceminister MEN p. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz władze Województwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi. W kongresie uczestniczyła pani dyrektor Katarzyna Jochym i pani kierownik kształcenia praktycznego Dominika Bachmat.
 • 22 marca odwiedziliśmy naszą patronacką uczelnię w Łodzi. Zwiedziliśmy Wydział Dietetyki i Kosmetologii oraz zapoznaliśmy się z ofertą studiów wyższych. Po uczelni oprowadzały nas studentki z samorządu.
 • 22 marca już po raz kolejny młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w ogólnopolskich targach produktów żywnościowych i turystycznych ,,Na styku kultur 2019" w Łodzi.
 • 15 marca uczniowie z technikum rolniczego oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Agrotech Kielce 2019
 • 6 marca klasa IV uczestniczyła w Dniu Maturzysty organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach
 • 6 marca uczniowie klasy II b technikum mechanizacji rolnictwa i Technikum rolniczego uczestniczyli w pokazach Valtra Smart Tour, które odbyły się w Bednarach.
 • 1 lutego uczniowie klas technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w III Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Warsow Expo
 • 24 stycznia 2019 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdawali uczniowie klasy III
 • 11 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z klas TR i TMRiA dotyczące systemów i nieetycznych technologii "antybiotic freestyle" w hodowli. Szkolenie prowadzili przedstawiciele firmy Agrosystem.
 • 9 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie pt. ,,Stres i sposoby radzenia sobie z nim". Spotkanie prowadziła pani Marta Kwiatkowska - pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.
 • 7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej nastąpiło podsumowanie konkursu pt. " Mój zawód- moja przyszłość" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Nasz uczeń Kacper Maciak z 1klasy zajął 3 miejsce.
 • 7 grudnia odbyły się zajęcia z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - z panem Jerzym Strączyńskim. Uczniowie klas 2b, 3 oraz 4 uczestniczyli w warsztatach a wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w pogadance na temat praw pracownika i zatrudniania przez pracodawców.
 • 28 listopada odbył się w Bratoszewicach finał X Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Do finału zakwalifikowało się dwóch uczniów: Robert Kobierski - klasa IV i Dawid Kwaczyński - klasa III. Robert znalazł się wśród 10 finalistów konkursu. Do konkursu uczniów przygotowała Pani Katarzyna Miałkowska.
 • 24-25 listopada młodzież uczestniczyła w kursie kelnerskim.
 • 15 listopada uczestniczyliśmy w targach Mleko Expo 2018
 • 26 października panowie z klasy IV (TR) przystąpili do próbnego egzaminu teoretycznego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Natomiast panowie z klasy III zmierzyli- się z próbnym egzaminem praktycznym.
 • 20 października odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki, w którym między innymi wzięli udział uczniowie naszej szkoły

W roku szkolnym 2017/2018

 • Uczestniczyliśmy w wielu wyjazdach zawodowych: RZD Żelazna, INSAD Prusy, stadnina koni w Woli Łokotowej, w biogazowni firmy Wojciechowski, uczestniczyliśmy, w otwarciu nowoczesnej tuczarni kurtynowej u państwa Biskupskich i Kozłowskich w miejscowości Byczki, byliśmy w Poprężnikach na pokazach Valtry, dzięki uprzejmości państwa Pędziwiatr z Głuchowa, OSM w Głuchowie, 29 V wycieczka do Sano Agrar Institut w Lubiniu- największa farma mleczna w Polsce,
 • 32 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznych stażach w Grecji
 • 30 IX zorganizowaliśmy III Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki
 • Braliśmy udział w wielu targach branżowych: Mleko EXPO 2017, Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, Targi Farma w Łodzi, Targi AGROTECH Kielce 2018, Targi Na Styku Kultur w Łodzi, Targi Gastro Show w Warszawie
 • Chłopcy z klasy III odwiedzili 21.11.2017 PUP w Skierniewicach,
 • 24 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego. Warsztaty prowadzili doradcy z rawskiego oraz skierniewickiego Młodzieżowego Centrum Kształcenia OHP. 13 IV odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami MCK OHP w Rawie Mazowieckiej i MCK OHP w Skierniewicach
 • Nabyliśmy nowe umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych: barmańskim, kelnerskim, baristów, kulinarnym, obsługi wózków widłowych, stosowania środków ochrony roślin, pilarek spalinowych, obsługi kombajnów zbożowych, inseminacyjnym,
 • 48 uczniów odbyło dodatkowe staże zawodowe w ramach projektu: ,,Uczeń, pracownik, przedsiębiorca. Ścieżka do rozwoju osobistego i zawodowego”. Rolnicy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a żywienie w firmie cateringowej ,,Wpół drogi”, w hotelu Tatar i w hotelu Arkada.
 • 28 II uczestniczyliśmy w Dniu Maturzysty – organizowanym przez PWSZ w Skierniewicach
 • Braliśmy udział w targach dla gimnazjalistów w Rawie Mazowieckiej i w Skierniewicach,
 • 20 marca 2018 r. spotkanie z Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS panem Jackiem Malczewskim oraz zwiedziliśmy placówkę KRUS w Skierniewicach
 • 27 marca zorganizowaliśmy dzień Otwarty dla gimnazjalistów
 • 6 IV braliśmy udział w Dniu Otwartym ARiMR w Skierniewicach
 • W maju gościliśmy uczniów z Armenii i wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach kuchni polskiej i ormiańskiej
 • 8 VI braliśmy udział w Targach Pracy w Rawie Maz.
 • Na bieżąco gromadzimy literaturę na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego
 • Tematy z zakresu doradztwa zawodowego realizowane były również na godzinach z wychowawcą, na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej w rolnictwie i w gastronomii

W roku szkolnym 2016/2017

 • Zorganizowaliśmy wraz z uczniami ogólnoszkolną debatę „Porozmawiajmy o przyszłości”.

 • Zorganizowaliśmy ogólnoszkolną debatę „Dzień kształcenia zawodowego- moja pierwsza wizyta u pracodawcy”, na której zaproszeni goście przedstawili ścieżki rozwoju zawodowego, pokazali najważniejsze aspekty rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Na lekcjach informatyki w ramach tematu edycja danych uczniowie pisali swoje CV.

 • Przedstawiłem również inna formę CV –Video CV.

 • Uczniowie  uczestniczyli w konkursach „Mój wymarzony zawód” oraz „Kim będę za kilka lat”.

 • Uczniowie stworzyli prezentację na temat zawodu rolnik i kucharz.

 • Na bieżąco gromadzimy literaturę na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego.

 • Udział w targach dla gimnazjalistów.

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 • Wycieczki przedmiotowe do okolicznych zakładów pracy (OSM Głuchów, Bank Spółdzielczy, ISTRA).

 • Spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach  „Rynek pracy”.

Tematy lekcji wychowawczych z doradztwa zawodowego:

          „Rynek pracy”

         „Moje zasoby czyli co i kto może mi pomóc osiągnąć sukces”

         „Konsumenckie ABC”

         „Umiejętność gospodarowania wolnym czasem”

         „Sukces – porażka”

         „Czym jest mobbing?”

Tematy lekcji z podstaw przedsiębiorczości:

        „Podejmowanie działalności gospodarczej”

        „Rynek pracy i bezrobocie”

        „Formy zatrudnienia”

        „Biznesplan własnego przedsiębiorstwa”

        „Etyka biznesu”

 • Przeprowadzanie testów predyspozycji osobowościowych i zawodowych  w klasie pierwszej.

Tematy lekcji z Działalności gospodarczej w rolnictwie:

        „Rodzaje umów o pracę”

        „Prawa i obowiązki pracownika”

        „List motywacyjny CV”

        „Zasady wynagrodzenia”

        „Komunikacja interpersonalna”

 • Tworzenie bazy danych o karierze zawodowej absolwentów.