Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023.

Ścieżki kształcenia po gimnazjum.pdf

Ścieżki kształcenia po szkole podstawowej.pdf

Internetowe zasoby w obszarze informacja edukacyjno-zawodowa:

 • Kierunki studiów, placówki i ich lokalizacje:

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

 • Wyszukiwarka studiów na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze:

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register

 • Katalog studiów, baza uczelni:

www.kluczdokariery.pl

 • Oferty pracy w Polsce i za granicą:

www.zawodowe.com

 • Testy maturalne, testy predyspozycji zawodowych

www.perspektywy.pl

 •  Darmowe, interaktywne narzędzia doradztwa zawodowego w szkole: 

www.mapakarier.org

W roku szkolnym 2019/2020

Działania związane z doradztwem zawodowym realizowane były przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Zrealizowane działania kierowane do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych szczególnie w ramach projektu unijnego „ Uczeń, pracownik, przedsiębiorca…”
 • planowanie lekcji wychowawczych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;
 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio” – na zajęciach unijnych;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów dotyczących kariery zawodowej: Olimpiada Przedsiębiorczości, Konkurs Wiedzy o BHP, podsumowanie projektu Zawodowcy w Łódzkiem; Przegląd pieśni patriotycznej, Konkurs Bezpiecznej Orki, konkursy sportowe.
 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 • promowanie idei wolontariatu: Szkolna Paczka, współpraca z hospicjum im. Anny Olszewskiej, udział w akcji Koncert Serc
 • angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły – tworzenie filmu o szkole, pomoc przy prowadzeniu szkolnego facebooka.
 • organizowanie praktyk zawodowych;
 • organizowanie staży zawodowych – wyjazd do Grecji
 • organizowanie spotkań i wyjść związanych tematycznie z rynkiem pracy – spotkanie z policjantem, wizyta w banku, zwiedzanie gospodarstw rolnych (RZD w Żelaznej, Pan Topolski we Lniście), wizyta w zakładzie Metalbud, oczyszczalnia ścieków Wodkan w Skierniewicach
 • SKOK – przygotowanie i obsługa imprez
 • informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku pracy (targi Melko Expo, Centralne Targi Rolnicze, Targi w Nadarzynie)
 • udostępnianie na stronie internetowej szkoły materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym/ planowanie własnej działalności oraz samopoznanie;
 • umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących planowania ścieżki edukacyjnej – współpraca z uczelniami wyższymi (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego – inauguracja, dzień maturzysty, SGGW w Warszawie – zaproszenie na inaugurację, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – wykład podczas wigilii), udział w Inicjatywach Akademickich w Skierniewicach.

Zrealizowane działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

 • umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego np. szkolenie na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy, Jak dowolnie kształtować swoje przekonania, myśli i nawyki związane z pracą i produktywnością, żeby nigdy nie zabrakło Ci energii i motywacji do działania?, prelekcja nt. „Jak radzić sobie ze stresem?, szkolenie „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystywania technologii komputerowych w praktyce” szkolenie „Sztuka prezentacji”, Konferencja: Między szkołą a rynkiem pracy.
 • prowadzenie lekcji otwartych;
 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • udostępnianie na stronie internetowej szkoły zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.

Zrealizowane działania kierowane do rodziców:

 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy – podczas uroczystości szkolnych,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy – podczas uroczystości szkolnych.
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik).

W roku szkolnym 2018/2019

 • 4 kwietnia odbyły się Targi Edukacyjne w Rawie Mazowieckiej
 • 28 marca 2019 r. odbył się w ZSP w Kleszczowie Regionalny Kongres Zawodowy. W spotkaniu udział wzięli min. wiceminister MEN p. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz władze Województwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi. W kongresie uczestniczyła pani dyrektor Katarzyna Jochym i pani kierownik kształcenia praktycznego Dominika Bachmat.
 • 22 marca odwiedziliśmy naszą patronacką uczelnię w Łodzi. Zwiedziliśmy Wydział Dietetyki i Kosmetologii oraz zapoznaliśmy się z ofertą studiów wyższych. Po uczelni oprowadzały nas studentki z samorządu.
 • 22 marca już po raz kolejny młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w ogólnopolskich targach produktów żywnościowych i turystycznych ,,Na styku kultur 2019" w Łodzi.
 • 15 marca uczniowie z technikum rolniczego oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Agrotech Kielce 2019
 • 6 marca klasa IV uczestniczyła w Dniu Maturzysty organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach
 • 6 marca uczniowie klasy II b technikum mechanizacji rolnictwa i Technikum rolniczego uczestniczyli w pokazach Valtra Smart Tour, które odbyły się w Bednarach.
 • 1 lutego uczniowie klas technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w III Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Warsow Expo
 • 24 stycznia 2019 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdawali uczniowie klasy III
 • 11 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z klas TR i TMRiA dotyczące systemów i nieetycznych technologii "antybiotic freestyle" w hodowli. Szkolenie prowadzili przedstawiciele firmy Agrosystem.
 • 9 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie pt. ,,Stres i sposoby radzenia sobie z nim". Spotkanie prowadziła pani Marta Kwiatkowska - pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.
 • 7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej nastąpiło podsumowanie konkursu pt. " Mój zawód- moja przyszłość" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Nasz uczeń Kacper Maciak z 1klasy zajął 3 miejsce.
 • 7 grudnia odbyły się zajęcia z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - z panem Jerzym Strączyńskim. Uczniowie klas 2b, 3 oraz 4 uczestniczyli w warsztatach a wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w pogadance na temat praw pracownika i zatrudniania przez pracodawców.
 • 28 listopada odbył się w Bratoszewicach finał X Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Do finału zakwalifikowało się dwóch uczniów: Robert Kobierski - klasa IV i Dawid Kwaczyński - klasa III. Robert znalazł się wśród 10 finalistów konkursu. Do konkursu uczniów przygotowała Pani Katarzyna Miałkowska.
 • 24-25 listopada młodzież uczestniczyła w kursie kelnerskim.
 • 15 listopada uczestniczyliśmy w targach Mleko Expo 2018
 • 26 października panowie z klasy IV (TR) przystąpili do próbnego egzaminu teoretycznego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Natomiast panowie z klasy III zmierzyli- się z próbnym egzaminem praktycznym.
 • 20 października odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki, w którym między innymi wzięli udział uczniowie naszej szkoły

W roku szkolnym 2017/2018

 • Uczestniczyliśmy w wielu wyjazdach zawodowych: RZD Żelazna, INSAD Prusy, stadnina koni w Woli Łokotowej, w biogazowni firmy Wojciechowski, uczestniczyliśmy, w otwarciu nowoczesnej tuczarni kurtynowej u państwa Biskupskich i Kozłowskich w miejscowości Byczki, byliśmy w Poprężnikach na pokazach Valtry, dzięki uprzejmości państwa Pędziwiatr z Głuchowa, OSM w Głuchowie, 29 V wycieczka do Sano Agrar Institut w Lubiniu- największa farma mleczna w Polsce,
 • 32 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznych stażach w Grecji
 • 30 IX zorganizowaliśmy III Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki
 • Braliśmy udział w wielu targach branżowych: Mleko EXPO 2017, Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, Targi Farma w Łodzi, Targi AGROTECH Kielce 2018, Targi Na Styku Kultur w Łodzi, Targi Gastro Show w Warszawie
 • Chłopcy z klasy III odwiedzili 21.11.2017 PUP w Skierniewicach,
 • 24 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego. Warsztaty prowadzili doradcy z rawskiego oraz skierniewickiego Młodzieżowego Centrum Kształcenia OHP. 13 IV odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami MCK OHP w Rawie Mazowieckiej i MCK OHP w Skierniewicach
 • Nabyliśmy nowe umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych: barmańskim, kelnerskim, baristów, kulinarnym, obsługi wózków widłowych, stosowania środków ochrony roślin, pilarek spalinowych, obsługi kombajnów zbożowych, inseminacyjnym,
 • 48 uczniów odbyło dodatkowe staże zawodowe w ramach projektu: ,,Uczeń, pracownik, przedsiębiorca. Ścieżka do rozwoju osobistego i zawodowego”. Rolnicy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a żywienie w firmie cateringowej ,,Wpół drogi”, w hotelu Tatar i w hotelu Arkada.
 • 28 II uczestniczyliśmy w Dniu Maturzysty – organizowanym przez PWSZ w Skierniewicach
 • Braliśmy udział w targach dla gimnazjalistów w Rawie Mazowieckiej i w Skierniewicach,
 • 20 marca 2018 r. spotkanie z Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS panem Jackiem Malczewskim oraz zwiedziliśmy placówkę KRUS w Skierniewicach
 • 27 marca zorganizowaliśmy dzień Otwarty dla gimnazjalistów
 • 6 IV braliśmy udział w Dniu Otwartym ARiMR w Skierniewicach
 • W maju gościliśmy uczniów z Armenii i wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach kuchni polskiej i ormiańskiej
 • 8 VI braliśmy udział w Targach Pracy w Rawie Maz.
 • Na bieżąco gromadzimy literaturę na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego
 • Tematy z zakresu doradztwa zawodowego realizowane były również na godzinach z wychowawcą, na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej w rolnictwie i w gastronomii

W roku szkolnym 2016/2017

 • Zorganizowaliśmy wraz z uczniami ogólnoszkolną debatę „Porozmawiajmy o przyszłości”.

 • Zorganizowaliśmy ogólnoszkolną debatę „Dzień kształcenia zawodowego- moja pierwsza wizyta u pracodawcy”, na której zaproszeni goście przedstawili ścieżki rozwoju zawodowego, pokazali najważniejsze aspekty rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Na lekcjach informatyki w ramach tematu edycja danych uczniowie pisali swoje CV.

 • Przedstawiłem również inna formę CV –Video CV.

 • Uczniowie  uczestniczyli w konkursach „Mój wymarzony zawód” oraz „Kim będę za kilka lat”.

 • Uczniowie stworzyli prezentację na temat zawodu rolnik i kucharz.

 • Na bieżąco gromadzimy literaturę na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego.

 • Udział w targach dla gimnazjalistów.

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 • Wycieczki przedmiotowe do okolicznych zakładów pracy (OSM Głuchów, Bank Spółdzielczy, ISTRA).

 • Spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach  „Rynek pracy”.

Tematy lekcji wychowawczych z doradztwa zawodowego:

          „Rynek pracy”

         „Moje zasoby czyli co i kto może mi pomóc osiągnąć sukces”

         „Konsumenckie ABC”

         „Umiejętność gospodarowania wolnym czasem”

         „Sukces – porażka”

         „Czym jest mobbing?”

Tematy lekcji z podstaw przedsiębiorczości:

        „Podejmowanie działalności gospodarczej”

        „Rynek pracy i bezrobocie”

        „Formy zatrudnienia”

        „Biznesplan własnego przedsiębiorstwa”

        „Etyka biznesu”

 • Przeprowadzanie testów predyspozycji osobowościowych i zawodowych  w klasie pierwszej.

Tematy lekcji z Działalności gospodarczej w rolnictwie:

        „Rodzaje umów o pracę”

        „Prawa i obowiązki pracownika”

        „List motywacyjny CV”

        „Zasady wynagrodzenia”

        „Komunikacja interpersonalna”

 • Tworzenie bazy danych o karierze zawodowej absolwentów.