Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty EFS

Harmonogram zajęć unijnych

Zadanie 1: STREFA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • Rodzaj zajęć Indywidualne doradztwo psychologiczne ,,Budujemy swój potencjał”

Prowadzący: Marzena Mikołajczyk – terminy indywidualne po ustaleniu z uczniami

 • Indywidualne doradztwo zawodowe ,,Ja w przyszłości”

Prowadzący: Paulina Trzeciak – terminy indywidualne po ustaleniu z uczniami

Zadanie 2: STREFA WZMACNIANIA KOMPETENCJI UCZNIA ,,Technik Rolnik”
 • Rodzaj zajęć: Uzupełniające zajęcia dydaktyczne ,,Technik rolnik – teoretyczne i praktyczne”

Grupa

Prowadzący

Terminy

Grupa ITR – klasa IV

Małgorzata Sobczyk

Poniedziałek 14.00-16.20

Wtorek 7.00-8.40

Grupa IITR – Klasa III

Ewa Pastuszka

Wtorek 15.30 -17.00

Piątek 15.30 -17.00

*Uzupełniające zajęcia dydaktyczne mogą być też prowadzone w soboty w wybrane weekendy po uzgodnieniu z uczniami.

Zadanie 3: SREFA WZMACNIANIA KOMPETENCJI UCZNIA ,,Technik żywienia i usług gastronomicznych”
 • Rodzaj zajęć: Uzupełniające zajęcia dydaktyczne ,,Technik żywienia i usług gastronomicznych – teoretyczne i praktyczne”

Grupa

Prowadzący

Terminy

Grupa I TŻ – klasa IV

Maria Marcinkiewicz

Sobota 8.00 - 12.15

Grupa II TŻ- klasa IV

Honorata Staszewska

Piątek 7.00 – 8.40

Grupa III TŻ – klasa III

Dorota Skorzycka

Czwartek 7.00 – 9.25

*Uzupełniające zajęcia dydaktyczne mogą być też prowadzone w soboty w wybrane weekendy po uzgodnieniu z uczniami.

Zadanie 4: SREFA WZMACNIANIA KOMPETENCJI UCZNIA ,,Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”
 • Rodzaj zajęć: Uzupełniające zajęcia dydaktyczne ,, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – teoretyczne i praktyczne”

Grupa

Prowadzący

Terminy

Grupa I TM – klasa IV

Łukasz Król

Wtorek 7.00 – 8.40

Piątek 7.00 – 7.45 8.40 - 9.25

Sobota 8.00-12.15

*Uzupełniające zajęcia dydaktyczne mogą być też prowadzone w soboty w wybrane weekendy po uzgodnieniu z uczniami.

Nowy rok szkolny to nowe kursy w ramach projektu:

Kursy dla zawodów technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
 • kurs obsługi wózków widłowych
 • kurs spawacza
 • kurs obsługi pilarek spalinowych
 • kurs obsługi ładowarek teleskopowych
Kursy dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:
 • kurs barmański I i II stopień
 • kurs carwingu
 • kurs baristy
 • kurs cafe art
 • Kurs nauki usługiwania

Projekt: „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja”

O projekcie:

Nazwa projektu:
Uczeń –pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja

Okres realizacji: 1.07.2019r. – 30.06.2021r.

Kwota dofinansowania: 932 010,39 zł

Główny cel projektu to dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Technikum w Głuchowie do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym ułatwianie uczestnikom projektu (projekt obejmie wsparciem 64 uczniów – 22K i 42M i 2 nauczycieli – 1K i 1M) wejścia na rynek pracy. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakość kształcenia w placówce (poprzez podniesienie kwalifikacji zatrudnionej kadry oraz doposażenie pracowni zawodowych, umożliwiające stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych). Działania podjęte w ramach projektu pozwolą w dalszej perspektywie na zwiększenie aktywności zawodowej absolwentów, a tym samym obniżenie poz. bezrobocia w regionie. Wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej przyczyni się również do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówce.

W ramach projektu przewidziano:

 • Realizację studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli
 • Warsztaty dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego
 • Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów
 • Kursy zawodowe dla uczniów (z zakresu: obsługi wózków widłowych, inseminacyjny, środków ochrony roślin, obsługi piły spalinowej, kombajnisty, obsługi tokarki, spawacza,obsługi ładowarek teleskopowych, barmański, baristy, kelnerski, carvingu,„Nauki usługiwania”oraz „Cafe art”)
 • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych
 • Organizacja staży zawodowych dla48 uczniów, wraz z wynagrodzeniem stypendialnym dla stażystów
 • Wyjazdy na targi branżowe

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć projektowych do każdego rodzaju prowadzonych zajęć.

/uploads/5e41c1cfc51d7/pages/25/content//Harmonogram-zajęć-projektowych-2019_2020.pdf

/uploads/5e41c1cfc51d7/pages/25/content//Harmonogram-zajęć-projektowych-2020.docx

Projekt „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” 

Projekt Uczeń - pracownik - przedsiębiorca ....  (dofinansowanie 918 322,40 zł) Projekt realizowany był od IX 2016 do 31 VII 2018 Projekt objął cyklicznie dwie grupy uczniów w dwóch cyklach kształcenia:
 1. Od IX 2016 do 31 VIII 2017 – 48 uczniów w tym 24 kształcących się w zawodzie technik rolnik i 24 kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 2. Od IX 2017 do 31 VII 2018 – kolejnych 48 uczniów.
Docelowo z projektu skorzystało 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Wsparcie dla uczniów obejmowało:
W roku szkolnym 2016/2017
Doposażono pracownię technologiczną w nowe stoły technologiczne, a uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w Ossie
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 17.03.2017 Targi ,,Na styku kultur” w Łodzi,
 • 2.06.2017 Targi ,,Warsow Food Expo” w Warszawie.
Nasza szkoła wzbogaciła się również o nowy ciągnik rolniczy, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach indywidualnych.
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 30.05.2017 – wyjazd na Dni Rzepaku do Sulejowa
 • 22.06.2017 – wyjazd na Dni Pola do Strzelec
W roku szkolnym 2017/2018 Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w firmie cateringowej ,,W pół drogi”, w Arkadzie i w hotelu Tatar
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach rolnych.
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 03.2018 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Na styku kultur”
 • 29.05.2018 – wyjazd do farmy bydła Sano Agro w Lubiniu
 • 25.05.2018 – wyjazdy na targi Gastro Show do Nadarzyna
Wszyscy uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przygotowania zawodowego oraz w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem. Trzech nauczycieli w ramach projektu ukończyło studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” 

Projekt Rozwój kompetencji kluczowych to projekt, który realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu było 25 uczniów i 8 nauczycieli z naszej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach:
 • z języka angielskiego,
 • z matematyki
 • z biologii,
 • ,,Cyfrowy Świat" - zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i informatyczne,
 • ,,Ja w społeczeństwie" - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • ,,Uczeń przedsiębiorczy" - zajęcia z psychologiem.
 • „Efektywne uczenie się” – umiejętność uczenia się.
Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu unijnegoMaj 2017 r.18 maja 2017 r. Planetarium w Łodzi Czerwiec 20176 czerwca 2017 r. Eksperymentatorium w Łodzi 23 czerwca 2017 r. Centrum Nauki Kopernik Lipiec 20176 lipca 2017 r. Centrum Badań Jądrowych w Świerku   W wyniku projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt IT - 24 laptopy i 24 tablety, tablicę multimedialną, wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej.