Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty EFS

Harmonogram zajęć unijnych

Zadanie 1: STREFA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • Rodzaj zajęć Indywidualne doradztwo psychologiczne ,,Budujemy swój potencjał”

Prowadzący: Marzena Mikołajczyk – terminy indywidualne po ustaleniu z uczniami

 • Indywidualne doradztwo zawodowe ,,Ja w przyszłości”

Prowadzący: Paulina Trzeciak – terminy indywidualne po ustaleniu z uczniami

Zadanie 2: STREFA WZMACNIANIA KOMPETENCJI UCZNIA ,,Technik Rolnik”
 • Rodzaj zajęć: Uzupełniające zajęcia dydaktyczne ,,Technik rolnik – teoretyczne i praktyczne”

Grupa

Prowadzący

Terminy

Grupa ITR – klasa IV

Małgorzata Sobczyk

Poniedziałek 14.00-16.20

Wtorek 7.00-8.40

Grupa IITR – Klasa III

Ewa Pastuszka

Wtorek 15.30 -17.00

Piątek 15.30 -17.00

*Uzupełniające zajęcia dydaktyczne mogą być też prowadzone w soboty w wybrane weekendy po uzgodnieniu z uczniami.

Zadanie 3: SREFA WZMACNIANIA KOMPETENCJI UCZNIA ,,Technik żywienia i usług gastronomicznych”
 • Rodzaj zajęć: Uzupełniające zajęcia dydaktyczne ,,Technik żywienia i usług gastronomicznych – teoretyczne i praktyczne”

Grupa

Prowadzący

Terminy

Grupa I TŻ – klasa IV

Maria Marcinkiewicz

Sobota 8.00 - 12.15

Grupa II TŻ- klasa IV

Honorata Staszewska

Piątek 7.00 – 8.40

Grupa III TŻ – klasa III

Dorota Skorzycka

Czwartek 7.00 – 9.25

*Uzupełniające zajęcia dydaktyczne mogą być też prowadzone w soboty w wybrane weekendy po uzgodnieniu z uczniami.

Zadanie 4: SREFA WZMACNIANIA KOMPETENCJI UCZNIA ,,Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”
 • Rodzaj zajęć: Uzupełniające zajęcia dydaktyczne ,, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – teoretyczne i praktyczne”

Grupa

Prowadzący

Terminy

Grupa I TM – klasa IV

Łukasz Król

Wtorek 7.00 – 8.40

Piątek 7.00 – 7.45 8.40 - 9.25

Sobota 8.00-12.15

*Uzupełniające zajęcia dydaktyczne mogą być też prowadzone w soboty w wybrane weekendy po uzgodnieniu z uczniami.

Nowy rok szkolny to nowe kursy w ramach projektu:

Kursy dla zawodów technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
 • kurs obsługi wózków widłowych
 • kurs spawacza
 • kurs obsługi pilarek spalinowych
 • kurs obsługi ładowarek teleskopowych
Kursy dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:
 • kurs barmański I i II stopień
 • kurs carwingu
 • kurs baristy
 • kurs cafe art
 • Kurs nauki usługiwania

Projekt: „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja”

O projekcie:

Nazwa projektu:
Uczeń –pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II Edycja

Okres realizacji: 1.07.2019r. – 30.06.2021r.

Kwota dofinansowania: 932 010,39 zł

Główny cel projektu to dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Technikum w Głuchowie do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym ułatwianie uczestnikom projektu (projekt obejmie wsparciem 64 uczniów – 22K i 42M i 2 nauczycieli – 1K i 1M) wejścia na rynek pracy. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakość kształcenia w placówce (poprzez podniesienie kwalifikacji zatrudnionej kadry oraz doposażenie pracowni zawodowych, umożliwiające stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych). Działania podjęte w ramach projektu pozwolą w dalszej perspektywie na zwiększenie aktywności zawodowej absolwentów, a tym samym obniżenie poz. bezrobocia w regionie. Wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej przyczyni się również do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w placówce.

W ramach projektu przewidziano:

 • Realizację studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli
 • Warsztaty dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego
 • Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów
 • Kursy zawodowe dla uczniów (z zakresu: obsługi wózków widłowych, inseminacyjny, środków ochrony roślin, obsługi piły spalinowej, kombajnisty, obsługi tokarki, spawacza,obsługi ładowarek teleskopowych, barmański, baristy, kelnerski, carvingu,„Nauki usługiwania”oraz „Cafe art”)
 • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych
 • Organizacja staży zawodowych dla48 uczniów, wraz z wynagrodzeniem stypendialnym dla stażystów
 • Wyjazdy na targi branżowe

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć projektowych do każdego rodzaju prowadzonych zajęć.

/uploads/5e41c1cfc51d7/pages/25/content//Harmonogram-zajęć-projektowych-2019_2020.pdf

/uploads/5e41c1cfc51d7/pages/25/content//Harmonogram-zajęć-projektowych-2020.docx

Projekt „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” 

Projekt Uczeń - pracownik - przedsiębiorca ....  (dofinansowanie 918 322,40 zł) Projekt realizowany był od IX 2016 do 31 VII 2018 Projekt objął cyklicznie dwie grupy uczniów w dwóch cyklach kształcenia:
 1. Od IX 2016 do 31 VIII 2017 – 48 uczniów w tym 24 kształcących się w zawodzie technik rolnik i 24 kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 2. Od IX 2017 do 31 VII 2018 – kolejnych 48 uczniów.
Docelowo z projektu skorzystało 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Wsparcie dla uczniów obejmowało:
W roku szkolnym 2016/2017
Doposażono pracownię technologiczną w nowe stoły technologiczne, a uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w Ossie
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 17.03.2017 Targi ,,Na styku kultur” w Łodzi,
 • 2.06.2017 Targi ,,Warsow Food Expo” w Warszawie.
Nasza szkoła wzbogaciła się również o nowy ciągnik rolniczy, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach indywidualnych.
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 30.05.2017 – wyjazd na Dni Rzepaku do Sulejowa
 • 22.06.2017 – wyjazd na Dni Pola do Strzelec
W roku szkolnym 2017/2018 Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:
 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w firmie cateringowej ,,W pół drogi”, w Arkadzie i w hotelu Tatar
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:
 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach rolnych.
Wyjazdy w ramach projektów:
 • 03.2018 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Na styku kultur”
 • 29.05.2018 – wyjazd do farmy bydła Sano Agro w Lubiniu
 • 25.05.2018 – wyjazdy na targi Gastro Show do Nadarzyna
Wszyscy uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przygotowania zawodowego oraz w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem. Trzech nauczycieli w ramach projektu ukończyło studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy.” 

Projekt Rozwój kompetencji kluczowych to projekt, który realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu było 25 uczniów i 8 nauczycieli z naszej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach:
 • z języka angielskiego,
 • z matematyki
 • z biologii,
 • ,,Cyfrowy Świat" - zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne i informatyczne,
 • ,,Ja w społeczeństwie" - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • ,,Uczeń przedsiębiorczy" - zajęcia z psychologiem.
 • „Efektywne uczenie się” – umiejętność uczenia się.
Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu unijnegoMaj 2017 r.18 maja 2017 r. Planetarium w Łodzi Czerwiec 20176 czerwca 2017 r. Eksperymentatorium w Łodzi 23 czerwca 2017 r. Centrum Nauki Kopernik Lipiec 20176 lipca 2017 r. Centrum Badań Jądrowych w Świerku   W wyniku projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt IT - 24 laptopy i 24 tablety, tablicę multimedialną, wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej.