Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

Cele i zadania OWiUR

Głównymi celami i zadaniami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko rozumianym rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych,
  • rozbudzanie ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów,
  • pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wyższe studia rolnicze i pokrewne,
  • popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej

i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada prowadzona jest w blokach: produkcja roślina, -  produkcja zwierzęca,  -  mechanizacja rolnictwa, inżynieria i ochrona środowiska,  -  ogrodnictwo, -  leśnictwo,  - żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,  -  agrobiznes.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Akademia Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach działająca w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Współorganizatorami są  Akademie Rolnicze oraz wydziały  urzędów wojewódzkich, instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z poszczególnymi działami tematycznymi /blokami/ Olimpiady.

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

  • I stopień  -  zawody szkolne,
  • II stopień  -  zawody okręgowe,
  • III stopień  - zawody centralne.

Na wszystkich stopniach przeprowadzane są  eliminacje pisemne oraz eliminacje praktyczne. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych i 15 z ekonomiki i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego.

Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać  60 punktów. Podczas eliminacji praktycznych każdy uczestnik rozwiązuje  3 zadania praktyczne, za które może otrzymać  w sumie  60 punktów.

Eliminacje szkolne - OWIUR

W październiku odbyły się eliminacje szkolne do XLIV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności w bloku produkcja roślinna,  uczestniczyło w nich 10 uczniów.

Po części testowej składającej się z  60 pytań i części praktycznej polegającej na wskazaniu nasion roślin nadających się do wysiewu w plonie wtórym; wskazaniu szkodników zbóż; omówieniu zasad zbioru zakiszania oraz przechowywania i wybierania z pryzmy kukurydzy; zostali wyłonieni reprezentanci naszej szkoły do dalszych etapów: Lewandowski Kacper  z klasy IVB TR, Rosiński Kacper z klasy IIA TR, Nowak Konrad z klasy II B TR.  

Życzymy wytrwałości w przygotowaniach i powodzenia na następnych szczeblach olimpiady.