Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

Cele i zadania OWiUR

Głównymi celami i zadaniami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko rozumianym rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych,
  • rozbudzanie ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów,
  • pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wyższe studia rolnicze i pokrewne,
  • popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej

i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada prowadzona jest w blokach: produkcja roślina, -  produkcja zwierzęca,  -  mechanizacja rolnictwa, inżynieria i ochrona środowiska,  -  ogrodnictwo, -  leśnictwo,  - żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,  -  agrobiznes.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Akademia Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach działająca w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Współorganizatorami są  Akademie Rolnicze oraz wydziały  urzędów wojewódzkich, instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z poszczególnymi działami tematycznymi /blokami/ Olimpiady.

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

  • I stopień  -  zawody szkolne,
  • II stopień  -  zawody okręgowe,
  • III stopień  - zawody centralne.

Na wszystkich stopniach przeprowadzane są  eliminacje pisemne oraz eliminacje praktyczne. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych i 15 z ekonomiki i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego.

Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać  60 punktów. Podczas eliminacji praktycznych każdy uczestnik rozwiązuje  3 zadania praktyczne, za które może otrzymać  w sumie  60 punktów.

Eliminacje szkolne - OWIUR

W październiku odbyły się eliminacje szkolne do XLIV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności w bloku produkcja roślinna,  uczestniczyło w nich 10 uczniów.

Po części testowej składającej się z  60 pytań i części praktycznej polegającej na wskazaniu nasion roślin nadających się do wysiewu w plonie wtórym; wskazaniu szkodników zbóż; omówieniu zasad zbioru zakiszania oraz przechowywania i wybierania z pryzmy kukurydzy; zostali wyłonieni reprezentanci naszej szkoły do dalszych etapów: Lewandowski Kacper  z klasy IVB TR, Rosiński Kacper z klasy IIA TR, Nowak Konrad z klasy II B TR.  

Życzymy wytrwałości w przygotowaniach i powodzenia na następnych szczeblach olimpiady.