Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kształcenie praktyczne

Działania podjęte w roku szkolnym 2021/2022

 • Chociaż egzaminy zawodowe dopiero będą w czerwcu nasi uczniowie pilnie się do nich przygotowują. Klasy III technikum z powodzeniem podchodzą do egzaminów próbnych. Wczoraj i dziś odbyły się próbne egzaminy z kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej. Chłopców egzaminowała Pani Dominika Bachmat. O wyniki nie musimy się martwić.
 •      
 • Klasa III B pod okiem Pani Marii Marcinkiewicz upiekła czekoladowe muffinki z wróżbami na Andrzejki
 • Przygotowania do szkolnej wigilii
 •         
 • Zajęcia praktyczne w klasie I w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy. Od lat współpracujemy z firmą AGROJANEX w Głuchowie. Nasi uczniowie szkołą się pod okiem prawdziwych specjalistów w zawodzie.
 •      
 • W klasie IIIa był realizowany projekt edukacyjny ,,Polskie kuchnie regionalne" pod czujnym okiem pani Honoraty Staszewskiej
 • 31 marca nasi technicy żywienia prezentowali się podczas Konferencji i obsługi w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ,,Jedź zdrowo i kolorowo ".
 • 13 maja odwiedziliśmy mury naszej patronackiej uczelni SGGW. Przez chwilę poczuliśmy się jak prawdziwi studenci Wydziału Rolnictwa i Ekologii. Zapoznaliśmy się z ofertą kształcenia, obejrzeliśmy laboratoria i poletka doświadczalne.
 • Od 15 do 28 maja grupa 32 uczniów uczestniczyła w zagranicznych stażach w Grecji.
 • 29 maja  mieliśmy przyjemność gościć i promować naszą szkołę oraz cały powiat skierniewicki na Powiatowym Święcie Rodziny, organizowanym na terenie Domu Dziecka w Strobowie.
 • 1 czerwca obsługiwaliśmy gości w Szkole Podstawowej w Białyninie, w której otwarto nową salę gimnastyczną
 •  
 • 8 czerwca przygotowaliśmy poczęstunek dla uczestników i organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Piosenki o Zdrowiu, który odbywał się w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach.
 • W czerwcu klasa I zrealizowała projekt edukacyjny ,,Nasza mini hodowla kurcząt" z zakresu produkcji zwierzęcej pod opieką pani Dominiki Bachmat
 •      

Działania podjęte w roku szkolnym 2020/2021

Nauczanie zdalne

Od 23 października do 30 listopada zajęcia praktyczne i praktyczna nauka zawodu odbywała się zdalnie. A oto efekty pracy naszych uczniów:

Sprawozdanie z planu pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych
w Zespole Szkół w Głuchowie
na rok szkolny 2020/2021
 

W skład Zespołu Przedmiotów Zawodowych weszli nauczyciele kształcenia zawodowego: Małgorzata Sobczyk, Edyta Machnicka, Dominika Bachmat, Andrzej Bartosik, Ewa Pastuszka, Łukasz Król, Henryk Siudziński, Maria Marcinkiewicz, Honorata Staszewska, Dorota Skorzycka, Katarzyna Miałkowska. Przewodniczący ZPZ: Dominika Bachmat. 

Przyjęte kierunki działań:

 1. Projekt unijny „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego- II Edycja”.
 2. Kontynuacja wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.
 3. Przypomnienie zagadnień związanych z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie dla technikum.
 4. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie pracodawców w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz doradztwa zawodowego.
 5. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania.
 6. Rozwój współpracy z otoczeniem.
 7. Dbanie o bazę dydaktyczno – materialną szkoły.
 8. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
 9. Przygotowanie szkolnego etapu olimpiad z przedmiotów zawodowych i konkursów.
 10. Przygotowanie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 11. Rozwijanie i kształcenie umiejętności zawodowych poprzez wyjazdy i prowadzenie szkolnych usług cateringowych.
 12. Współpraca z rodzicami.
 13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Przedmiotów Zawodowych.

 

Lp.

Tematyka

Odpowiedzialni

Termin wykonania

Zrealizowano/

nie zrealizowano

Projekt unijny „Kształcenie zawodowe bez granic!”.

1.

Rekrutacja i rozmowy kwalifikacyjne.

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

 

 

Kwiecień - Maj 2021

Zrealizowano

2.

Przesłanie testów z języka angielskiego i zawodowego.

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Kwiecień - Maj 2021

Zrealizowano

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Maj 2021

Zrealizowano

4.

Przygotowanie uczestników.

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Maj 2021

Zrealizowano

5.

Przygotowanie i koordynowanie dokumentacji projektowej.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Cały rok szkolny

Zrealizowano

6.

Wyjazd na staż zawodowy do Grecji

Nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących 

Maj- czerwiec 2021

Zrealizowano

30.05.- 13.06.21

(26 uczniów: 13 TŻ, 7TR, 6TM)

8.

25 godzin nauki języka angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego

Wrzesień/październik

Zrealizowano

30.05.- 13.06.21

9.

5 godzin nauki podstaw języka greckiego

Zewnętrzny specjalista

Wrzesień/październik

Zrealizowano

30.05.- 13.06.21

10.

10 godzin warsztatów kulturalnych

Wykwalifikowana kadra

Wrzesień/październik

Zrealizowano

30.05.- 13.06.21

11.

10 godzin przygotowania zawodowego

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wrzesień/październik

Zrealizowano

30.05.- 13.06.21

Kontynuacja wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.

 

1.

Kontynuacja wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego w klasach pierwszych i drugich.

Nauczyciele uczący w klasach pierwszych i drugich

Cały rok szkolny

Zrealizowano

2.

Wymiana doświadczeń z innymi placówkami kształcenia zawodowego w zakresie realizacji podstawy programowej.

Członkowie zespołu

 

Cały rok szkolny

Współpraca ze szkołami kształcącymi w zawodzie, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie poprzez udział w szkoleniach on-line

Przypomnienie zagadnień związanych z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie
dla technikum.

1.

Zapoznanie i przypomnienie o głównych zasadach dotyczących zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wrzesień, cały rok szkolny

Zrealizowano podczas zajęć edukacyjnych

2.

Zapoznanie rodziców z wymaganiami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie .

Wychowawcy klas

Wrzesień

Zrealizowano podczas zebrania z rodzicami

3.

Zapoznanie rodziców uczniów klas III i IV z wynikami próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zrealizowano podczas zebrań on-line z rodzicami

4.

Omówienie wyników potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dotyczących uczniów naszej szkoły, porównanie z raportem OKE i wyciągnięcie wniosków.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wrzesień

Zrealizowano podczas zebrania rady pedagogicznej. Przedstawiono analizę wyników uczniów i słuchaczy KKZ z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

5.

Przygotowanie uczniów klas III i IV do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano

Podnoszenie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie pracodawców w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz doradztwa zawodowego.

1.

Współpraca z gospodarstwami, przedsiębiorstwami branży rolniczej i gastronomicznej w zakresie organizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych (zawarcie umów o praktyczną naukę zawodu).

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny, maj-czerwiec

Zrealizowano. Uczniowie klasy TR, TM realizowali praktyki cotygodniowe. Uczniowie klas III odbywali praktykę zawodową od 24.05.2021 do 24.06.2021. Od 1 lipca do 27 lipca uczniowie będą uczestniczyć w stażach zawodowych.   Szkoła współpracowałam.in. z następującymi pracodawcami: Agro- Janex, Rolbud Pędziwiatr, RZD Żelazna, Rolmasz, Gospodarstwo rolne Sławomir Tracz, Gospodarstwo rolne  Michał Topolski, Gospodarstwo rolne Radosław Kwiecień.

2.

Zapoznanie uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi z programu praktyk, z regulaminem praktyk zawodowych, warsztatów szkolnych. 

Sporządzenie umów, harmonogramów kształcenia praktycznego, kosztorysów.

Zapoznanie uczniów ze sposobem wypełniania dzienniczka zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, praktyki zawodowej.

Dyrektor, wychowawcy

pierwszy tydzień roku szkolnego

Zrealizowano. Uczniów zapoznano z programem praktyk,  regulaminem warsztatów szkolnych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, sposobem uzupełniania dzienniczka na początku września.  

3.

Podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez udział uczniów w wycieczkach przedmiotowych do przedsiębiorstw, instytucji.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Uczniowie nie uczestniczyli w wyjazdach, ale mieli zorganizowane w szkole w ramach projektu kursy: spawalniczy, baristy, carvigu, obsługi klienta.   

4.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej, zajęć praktycznych na przedmiotach teoretycznych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano.

5.

Organizowanie spotkań z partnerami społecznymi działającymi na lokalnym rynku.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

6.

Udział w targach branżowych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny  - wg oferty

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

7.

Kontynuacja współpracy z wyższymi uczelniami.

Nauczyciele ZS

Cały rok szkolny

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

8.

Organizacja Dnia Kształcenia Zawodowego

(V Powiatowy Bezpieczny Konkurs Orki)

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

1-13 Październik

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną  

9.

Zaliczenie praktyk zawodowych.

Dyrektor szkoły

Czerwiec

Zrealizowano. Praktykę zawodową zaliczono dnia 24.06.2021.

Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania.

1.

Omówienie metod nauczania w zakresie przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Na bieżąco

Zrealizowano. Omawiano metody nauczania podczas zebrań Rady Pedagogicznej, Zespołu Przedmiotów Zawodowych.

2.

Wspólne omawianie zagadnień z opanowaniem których uczniowie mają trudności.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Na bieżąco

Zrealizowano. Omawiano zagadnienia podczas zebrań Rady Pedagogicznej, Zespołu Przedmiotów Zawodowych.

3.

Wymiana testów, pomocy naukowych, informacji z literatury fachowej.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Na bieżąco

Zrealizowano.

4.

Prowadzenie lekcji otwartych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano. Lekcje otwarte w liczbie 26 prowadzili nauczyciele uczestniczący w szkoleniu LekcjaEnter.

5.

Wprowadzenie nowych metod, form, środków dydaktycznych wspierających rozwój ucznia.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano. Zorganizowano wyjazd na staże zagraniczne, kształcenie w zawodzie u pracodawców oraz na lekcjach on line stosowano nowe narzędzia TIK.

6.

Ewaluacja pracy własnej

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Na bieżąco lub min 2 razy w roku

Zrealizowano. Nauczyciele podczas zajęć edukacyjnych przeprowadzali ankiety własnej pracy.

Rozwój współpracy z otoczeniem.

1.

Aktualizacja strony internetowej i facebook szkoły.

Dyrektor szkoły

Sylwia Jasnowska – Pełka

Na bieżąco

Zrealizowano. Głównym koordynatorem facebooka była p. S. Jasnowska- Pełka, zaś strony internetowej szkoły pani Dyrektor.

2.

Udział w Targach Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych.

Zespół ds. promocji

Marzec/kwiecień

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną  

3.

Udział w Targach o ofertach pracy na rynku lokalnym.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Maj

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną

4.

Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły bezpośrednio w szkołach podstawowych.

Zespół ds. promocji

II semestr

Zrealizowano. Ofertę edukacyjną przedstawiono na facebooku w formie filmików i postów.

5.

Organizacja Dnia Otwartego Szkoły.

Dyrekcja szkoły, Nauczyciele ZS

Marzec

Zrealizowano w formie spaceru on – Line na przełomie.

6.

Współpraca z lokalnymi mediami.

Dyrekcja

Zespół ds. promocji

Cały rok szkolny

Zrealizowano. Współpracowaliśmy z Głosem Skierniewic i okolic, ITS Skierniewice, Instagram.

Dbanie o bazę dydaktyczno – materialną szkoły.

1.

Opieka nad terenami zielonymi wg harmonogramu.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wrzesień, maj

Zrealizowano. Na zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawiono harmonogram. Wyznaczeni nauczyciele z klasami dbali o tereny zielone.

2.

Przeglądy techniczne maszyn i urządzeń rolniczych.

Andrzej Bartosik

Sierpień 2020

Zrealizowano.

3.

Przegląd BHP pomieszczeń szkolnych.

Katarzyna Miałkowska

Sierpień 2020

Zrealizowano.

4.

Doposażenie pracowni zawodowych z projektu „Kształcenie zawodowe bez granic!”

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Pracownie zawodowe doposażono z budżetu szkoły.

5.

Włączanie uczniów w opiekę nad pracowniami przedmiotowymi.

Nauczyciele ZS

Cały rok szkolny

Zrealizowano.

6.

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Ośrodku Egzaminacyjnym.

Asystenci techniczni

Czerwiec

Zrealizowano.

-kwalifikacja RL.03- p. D. Bachmat

-kwalifikacja RL.03, MG.03 – p. Ł. Król

-kwalifikacja TG.07- p. H. Staszewska

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

1.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły (studia podyplomowe, kursy, konferencje i szkolenia).

Nauczyciele ZS

Cały rok szkolny

Zrealizowano.

 

2.

Wymiana doświadczeń z zakresu ukończonych doskonaleń zawodowych

Nauczyciele ZS

Cały rok szkolny

Zrealizowano.

 

3.

Współpraca z KCER, KOWEZiU, OKE, WODN

Nauczyciele ZS

Cały rok szkolny

Zrelizowano. Współpracowaliśmy z KCER, OKE, WODN poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

Przygotowanie szkolnego etapu olimpiad z przedmiotów zawodowych i konkursów.

1.

Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano.

 

2.

Przeprowadzenie konkursów i  olimpiad.

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano.

Konkurs Wiedzy Rolniczej.

3.

Omówienie wyników olimpiad

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Każdorazowo po ukończonym etapie

Nie zrealizowano.

Przygotowanie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

1.

Opracowanie zagadnień do próbnych egzaminów dla klas III i IV.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Zrealizowano. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie próbnych egzaminów opracowywali na bieżąco zagadnienia.

2.

Przeprowadzenie próbnych egzaminów dla klas IV.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Październik

Grudzień

Luty

Zrealizowano. Przeprowadzono egzaminy próbne z poszczególnych kwalifikacji.

3.

Przeprowadzenie próbnych egzaminów dla klas III.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Październik

Grudzień

Luty

Maj

Zrealizowano. Przeprowadzono egzaminy próbne z poszczególnych kwalifikacji.

4.

Analiza wyników próbnych egzaminów.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Każdorazowo po egzaminie

Zrealizowano. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie próbnych egzaminów przygotowywali analizy, z którymi była zapoznawana Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz rodzice na zebraniach.

Rozwijanie i kształcenie umiejętności zawodowych poprzez wyjazdy i prowadzenie szkolnych usług cateringowych.

1.

Przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych.

Opiekunowie SKOK

Cały rok szkolny

 Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną

2.

Wyjazdy na targi, do zakładów pracy, gospodarstw rolnych, wystawy. Przykładowe:

CTR Nadarzyn, Ferma Łódź

AgroTech Kielce , Warsaw Food Expo Nadarzyn, EuroGastro Nadarzyn , Targi Na styku kultur

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Współpraca z rodzicami.

1.

Szkolenie dla rodziców dotyczące egzaminu zewnętrznego zawodowego.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Wrzesień

Zrealizowano. Wychowawcy klas poinformowali podczas pierwszego zebrania z rodzicami o zasadach dotyczących egzaminów zawodowych.

2.

Planowanie, przeprowadzenie i omówienie zajęć otwartych dla rodziców.

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szkolny

Nie zrealizowano.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Przedmiotów Zawodowych.

1.

Opracowanie sprawozdania z działalności Zespołu Przedmiotów Zawodowych w roku szkolnym 2020/2021, wniosków oraz propozycji na następny rok szkolny.

Przewodniczący Zespołu Przedmiotów Zawodowych

Czerwiec

Zrealizowano. Sprawozdanie przygotowała p. D. Bachmat dnia 02.07.2021

 

 

Działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020

Z wizytą w owczarni

Praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej w 1aTR
1października nasi uczniowie odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej. Chłopcy zapoznali się z kierunkami hodowli prowadzonej pod okiem specjalistów z SGGW. Wyjazd zorganizowała Pani Dominika Bachmat.

 

Wyjazd do Kietrza

3 października odbył się wyjazd klas rolniczych do Kietrza – największego gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mlecznej w Polsce.
Najbardziej zafascynował nas park maszyn mimo że wiele z nich była używana w polu. Zwiedziliśmy również fermę bydła holsztynsko-fryzyjskiego jak również obejrzeliśmy film prezentujący rozwój kombinatu na przestrzeni lat.

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzano próbne egzaminy zawodowe

 • Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji RL.03 - 26 września zdawali uczniowie z klasy III

 • Przeprowadzono 3 egzaminy próbne z kwalifikacji R.16, T.15

- egzamin praktyczny – p. M. Sobczyk, p. M. Marcinkiewicz

- egzamin teoretyczny – p. E. Pastuszka, p. M. Marcinkiewicz , p. H. Staszewska.

 • Przeprowadzono egzaminy próbne z kwalifikacji RL.03, T.06

- egzamin praktyczny 4 razy – p. E. Machnicka, p. D. Bachmat, p. M. Marcinkiewicz, p. H. Staszewska

- egzamin teoretyczny 4 razy – p. E. Pastuszka, p. M. Marcinkiewicz  

 • Z kwalifikacji MG.03 przeprowadzono 2 egzaminy pisemne i 2 egzaminy praktyczne – p. Ł. Król.

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano następujące wyjazdy zawodowe:

- wyjazd edukacyjne na targi żywności Natura Food w Łodzi 18.10.2019

- wyjazd edukacyjny na targi spożywcze MlekoExpo w Warszawie 28.11.2019

- wyjazd edukacyjny na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie 31.01.2020

-wyjazd edukacyjny do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelaznej 01.10.2019

-wyjazd edukacyjny do Rolniczego Kombinatu w Kietrzu 03.10.2019

-wyjazd edukacyjny do Gospodarstwa Rolnego Pana Michała Topolskiego w Lniśnie 08.10.2019

-wyjazd na Dzień Maturzysty do Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach 04.03.2020

-wyjazd edukacyjny do przedsiębiorstwa Nowicki w Rawie Mazowieckiej 20.02.2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie zaangażowani w działalność SKOK przygotowali i obsłużyli następujące uroczystości i spotkania:

 • 4 października 2019 r. – przygotowanie poczęstunku podczas Biegu na orientację
 • 5 października 2019 r. - obsługa podczas  V Powiatowego Konkursu Bezpiecznej Orki
 • 14 października 2019 r. - Dzień Nauczyciela - przygotowanie i obsługa w szkole
 • 21 października 2019 r. – Dzień Nauczyciela organizowany przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. Uczniowie zaangażowani w obsługę gości
 • 28 listopada 2019 r. - przygotowaliśmy i obsłużyliśmy stoisko OSM w Głuchowie na Targach Mleko Expo 2019. Promowaliśmy zdrowe przekąski z głuchowskiego sera twarogowego
 • 18 grudnia 2019 r. – obsługa podczas Wigilii TUL w naszej szkole, konkurs aranżacji stołów świątecznych oraz obsługa dla gości zaproszonych i pracowników, rodziców oraz uczniów podczas XXVIII WIGILII ŚRODOWISKOWEJ
 • 19 grudnia 2019 r.– przygotowaliśmy i obsłużyliśmy Wigilię  w Starostwie
  w Skierniewicach
 • 20 grudnia 2019 r. - bankiet z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy w 100 rocznicę objęcia urzędu starosty skierniewickiego przez Wacława Gajewskiego.
 • 31 stycznia 2020 r. – przygotowanie i obsługa podczas charytatywnego koncertu serc zorganizowanego przez UM Skierniewice
 • 26 luty 2020 r. – przygotowanie i obsługa podczas wojewódzkiej konferencji nt szkolnictwa zawodowego
 • 7 marca 2020 r. - nasi uczniowie obsługiwali zorganizowaną przez Urząd Gminy imprezę z okazji Dnia Kobiet
 • 8 marca 2020 r. - nasi uczniowie obsługiwali w skierniewickim Starostwie zorganizowaną z okazji Dnia Kobiet imprezę

Szkoła współpracowała z następującymi pracodawcami:

 • Agro- Janex,
 • Rolbud Pędziwiatr,
 • RZD Żelazna,
 • Rolmasz,
 • Gospodarstwo rolne Sławomir Tracz,
 • Gospodarstwo rolne  Michał Topolski,
 • Gospodarstwo rolne Radosław Kwiecień,
 • Gospodarstwo rolne Staroń – Skorzycka Magdalena,
 • Katarzyną Pięcek, 
 • Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Jeżowie,
 • Karczmą Strzelna,
 • Restauracją Kwadrans,
 • Dorotą Lorenc,
 • Pamiętną Dworek,
 • Gminnym Przedszkolem w Głuchowie.

Uczniowie brali udział w następujących olimpiadach i konkursach zawodowych:

- olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności

- konkurs KRUS o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

-konkursie wiedzy o prawie i bhp pracy dla uczniów  szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”

- Konkurs Wiedzy Rolniczej

Wiosenna sesja TUL. Szkoła Promująca Zdrowie. 

13 kwietnia obsługa wiosennej sesji TUL oraz prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie

Działania podjęte w roku szkolnym 2018/2019

Pożegnanie klasy IV

26 kwietnia pożegnaliśmy klasę IV. Uroczysty poczęstunek przygotowali uczniowie klasy III i IIb

Szkolenie z Funduszu Promocji Mleka w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach 

12 kwietnia obsługa podczas szkolenia z Funduszu Promocji Mleka w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

Dzień Sołtysa 

7 kwietnia przygotowaliśmy i obsłużyliśmy stoisko z wyrobami garmażeryjnymi podczas Dnia Sołtysa w Starostwie w Skierniewicach

Regionalny Kongres Zawodowy 

28 marca 2019 r. odbył się w ZSP w Kleszczowie Regionalny Kongres Zawodowy. W spotkaniu udział wzięli min. wiceminister MEN p. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz władze Województwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi. W kongresie uczestniczyła pani dyrektor Katarzyna Jochym i pani kierownik kształcenia praktycznego Dominika Bachmat.

Nasza patronacka uczelnia 

22 marca odwiedziliśmy naszą patronacką uczelnię Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zwiedziliśmy Wydział Dietetyki i Kosmetologii oraz zapoznaliśmy się z ofertą studiów wyższych

Ogólnopolskie Targi produktów żywnościowych i turystycznych

22 marca już po raz kolejny młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w ogólnopolskich targach produktów żywnościowych i turystycznych ,,Na styku kultur 2019" w Łodzi.

AgroTech Kielce 2019

15 marca uczniowie z technikum rolniczego oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Agrotech Kielce 2019

Dzień Kobiet 

8 marca obsłużyliśmy Powiatowy Dzień Kobiet w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

Pokaz Valtra Smart Tour

6 marca dzięki uprzejmości i zaproszeniu firmy Rolbud Pędziwiatr uczniowie z klasy II TR i III TR mogli wziąć udział w pokazach Valtra Smart Tour, które odbyły się w Bednarach.

Centralne Targi Rolnicze 

1 lutego uczniowie klas technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w III Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Warsow Expo

Próbny egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie 

24 stycznia 2019 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdawali uczniowie klasy III

"Antybiotic freestyle" 

11 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z klas TR i TMRiA dotyczące systemów i nieetycznych technologii "antybiotic freestyle" w hodowli. Szkolenie prowadzili przedstawiciele firmy Agrosystem

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

11 stycznia odbyła się XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Wśród uczestników etapu regionalnego znalazły się uczennice: Małgorzata Pięczek klasa III i Karolina Meszka z klasy II

Spotkanie noworoczne dla ZNP

11 listopada młodzież z klasy IIa technikum przygotowała i obsłużyła spotkanie noworoczne dla ZNP - emeryci i renciści.

XXVII Wigilia Środowiskowa 

20 grudnia odbyła się w naszej szkole XXVII Środowiskowa Wigilia współorganizowana przez TUL. Spotkanie, w którym uczestniczyło 150 osób w całości przygotowali i obsłużyli uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem pań: Honoraty Staszewskiej, Marty Kwestarz, Moniki Cichockiej i pani Dyrektor Katarzyny Jochym. Obsługę koordynowała pani Edyta Machnicka

Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy 

7 grudnia odbyły się zajęcia z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - z panem Jerzym Strączyńskim. Uczniowie klas 2b, 3 oraz 4 uczestniczyli w warsztatach a wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w pogadance na temat praw pracownika i zatrudniania przez pracodawców

kurs kelnerski 

24-25 listopada młodzież uczestniczyła w kursie kelnerskim.

Dzień Pracownika Socjalnego 

22 listopada przygotowaliśmy i obsłużyliśmy bankiet z w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Targi Mleko Expo 2018

15 listopada uczestniczyliśmy w targach Mleko Expo 2018. Nasi uczniowie przygotowali poczęstunek dla zwiedzających targi, które odbyły się w PKiN w Warszawie

Niepodległa

9 listopada wszystkie klasy przygotowały 100 potraw dla Niepodległej

Próbny egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie 

26 października panowie z klasy IV (TR) przystąpili do próbnego egzaminu teoretycznego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Natomiast panowie z klasy III zmierzyli- się z próbnym egzaminem praktycznym

IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki

20 października odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki, w którym między innymi wzięli udział uczniowie naszej szkoły

Działania podjęte w roku szkolnym 2017/2018

W ramach realizacji priorytetowego zagadnienia: ,,  Doradztwo zawodowe”.

 • Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy
 • Odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS
 • Młodzież uczestniczyła w targach pracy w Rawie Maz.
 • W ramach dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych odbywały się spotkania z lokalnymi pracodawcami. (więcej w zakładce doradztwo zawodowe)

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie działający w SKOK przygotowali i obsłużyli następujące uroczystości:

 • 30 września – Konkurs bezpiecznej orki
 • 14 X Dzień Nauczyciela - przygotowanie i obsługa w szkole.
 • 16 listopada – przygotowanie potraw na konkurs ,,Śniadanie mleczne” podczas targów Mleko Expo”
 • 21 listopada przygotowaliśmy i o obsłużyliśmy Dzień Pracownika Socjalnego w Starostwie
 • 21 XII – Wigilia TUL w naszej szkole (konkurs aranżacji stołów świątecznych)
 • 21 XII – Wigilia dla pracowników starostwa
 • 11 I  - Wigilia dla emerytów ZNP w Skierniewicach
 • 19 I odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu  Erasmus – zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia”. Przygotowaliśmy ciasta i bufet sałatkowy.
 • 18 marca 2018 – przygotowaliśmy i o obsłużyliśmy Dzień Sołtysa  w Starostwie w Skierniewicach.marca 2018 – targi dla gimnazjalistów w Skierniewicach – przygotowanie stoiska i poczęstunku.
 • 20 marca 2018 - targi dla gimnazjalistów w Rawie Mazowieckiej – przygotowanie stoiska i poczęstunku.
 • 27 marca – dzień otwarty w naszej szkole.
 • 19 maja – przygotowanie obiadu dla gości z Armenii
 • 23 maja – przygotowanie bankietu z okazji wizyty ambasadora Armenii.
 • 26 maja – przygotowanie potraw kuchni polskiej na dzień Rodziny w Strobowie

 Wycieczki szkolne rok szkolny 2017/2018  Integrowano zespoły klasowe poprzez podejmowane wspólnie akcje, udział w uroczystościach szkolnych, wyjazdy szkolne. Odbyły się następujące wyjazdy:

 • 09.2017 –wyjazd na Demo Tour pokaz Valtra
 • 10 – 29.10.2017 – wyjazd do Grecji na staż
 • 11.2017 wyjazd do zakładu przetwórstwa mięsnego i biogazowni w Bukowcu Opoczyńskim
 • 11.2017 – wyjazd do kina w Rawie Mazowieckiej na film ,,Dzik”
 • 11.2017 – wyjazdy na targi Expo Mleko do Warszawy
 • 12 2017 - wyjazd na targi rolnicze w Nadarzynie
 • 02.2017 –Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, świń i drobiu  w Łodzi
 • 02.2018 – wyjazd do tuczarni w Byczkach
 • 02.2018 – wyjazd na Dni Maturzysty do PWSZ w Skierniewicach
 • 03.2018 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Na styku kultur”
 • 03.2018 – wyjazd na targi AgroTech Kielce
 • 05.2018 – wyjazd do farmy bydła Sano Agro w Lubiniu
 • 05.2018 – wyjazdy na targi Gastro Show do Nadarzyna
 • 06. 2018 – wyjazd do Rawy Mazowieckiej na targi pracy

 Projekty unijne: Realizowano i kontynuowano następujące projekty:

 1. Program Erasmus ,,Zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia” – 32 uczniów odbyło staże zawodowe w Grecji – 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik i 16 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 2. Realizowano zadania w ramach projektu: Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.

Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:

 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w firmie cateringowej ,,W pół drogi”, w Arkadzie i w hotelu Tatar

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:

 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe w gospodarstwach rolnych.

Działania podjęte w roku szkolnym 2016/2017

Zrealizowano i zdobyto certyfikaty następujących programów konkursowych:

 1. Szkoła zawodowych perspektyw.

Realizowano i kontynuowano następujące programy:

 1. Program ,,Udany start na rynku pracy”
 2. Szkoła promująca zdrowie, których koordynatorem była Magdalena Nester-Zielińska, w zastępstwie Przemysław Wrzodak.

W ramach realizacji zagadnienia: ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.”:

 • Realizowano projekt: Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.
 • 22 XI odbyła się IV debata z cyklu ,,Porozmawiajmy o przyszłości – Niepełnosprawni na rynku pracy”, na której prelekcje wygłosili zaproszeni goście, przedstawiciele rynku pracy: pan Jacek Januszkiewicz z Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach, pan Marcin Stanecki, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Skierniewicach, pani Marta Markun – specjalista do spraw komunikacji i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pan Andrzej Pawłowski właściciel spółki Andex Pawłowscy, pani Urszula Bilska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;
 • Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy panowie Marcin Stanecki oraz Mirosław Belta przeprowadzili 25 października 2016 r. zajęcia na temat praw i obowiązków pracodawców i pracowników
 • W ramach dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych odbywały się spotkania z lokalnymi pracodawcami.
 • Odbyło się spotkanie z Grzegorzem Parczewskim mistrzem kulinarnym;
 • Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach zawodowych wg sprawozdania Zespołu Przedmiotów Zawodowych
 • 02.2017 Jak pozyskiwać fundusze europejskie? - pod takim hasłem odbyło się spotkanie klas czwartych z przedstawicielem Punktu Informacyjnego FE z panem Michałem Rutkowski
 • W ramach programu „Udany start na rynku pracy” 6 czerwca 2017 zajęcia w klasie III poprowadziła pani Agnieszka Machaj z Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. Omówiła formy pomocy, jaką może uzyskać młody człowieka startujący na rynku pracy.

Odbyły się następujące wyjazdy:

 • 09.2016 –wyjazd na Dni kukurydzy i ziemniaka do Mieczewa
 • 09.2016 – wyjazd do kina W Rawie Mazowieckiej na film pt.: Smoleńsk
 • 10.2016 – wyjazd na targi do Łodzi ,,Natura Food”
 • 09.2016 – wyjazd do kina W Rawie Mazowieckiej na film pt.: Wołyń
 • 10.2016 – wyjazdy na targi Gastro Show do Warszawy
 • 11.2016 – wyjazd na targi rolnicze w Nadarzynie
 • 01.2017 – wyjazd do Teatru powszechnego w Łodzi
 • 01.2017 – targi Ferma 2017 do Łodzi
 • 03.2017 – wyjazd na Dni Maturzysty do PWSZ w Skierniewicach
 • 03.2017 – targi ,,Na styku kultur” do Łodzi
 • 03.2017 – targi AgroTech Kielce
 • 05.2017 – wyjazd do EC1 i Eksperymentatorium w Łodzi
 • 05.2017 – wyjazd na Dni SGGW do Warszawy
 • 05.2017 – wyjazd na Dni Rzepaku do Sulejowa
 • 06.2017 – wyjazd na targi Warsow Food Expo do Warszawy
 • 06.2017 – Wyjazd do Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 06.2017 – wyjazd na Dni Pola do Strzelec
 • 06.2017 – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
 • 6 lipca do Elektrowni Jądrowej w Świerku

Projekty unijne: Realizowano zadania w ramach projektu: Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego. Doposażono pracownię technologiczną w nowe stoły technologiczne, a uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe dzięki różnorodnym kursom i szkoleniom zawodowym oraz poprzez odbywane staże. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyły się:

 • Kurs baristów,
 • Kurs kelnerski,
 • Kurs barmański,
 • Kurs carvingu,
 • Staże zawodowe w Ossie I grupa, (grupa II – w sierpniu)

Nasza szkoła wzbogaciła się również o nowy ciągnik rolniczy, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik ukończyli następujące kursy:

 • Kurs obsługi wózków widłowych,
 • Kurs kombajnistów,
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin,
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych,
 • Kurs inseminacyjny
 • Staże zawodowe

Projekt ,, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Uczniowie uczestniczyli w zajęciach:

 • Efektywne uczenie się,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • Warsztaty ,,Cyfrowy świat”
 • Warsztaty ,,Ja w społeczeństwie”

Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt (laptopy, tablety) oraz doposażono pracownie przedmiotowe. 

 

Działania podjęte w roku szkolnym 2014/2015

Wycieczki i wyjścia zawodowe:

 • 8 września 2014 – wyjazd do Lipiec Reymontowskich – zwiedzanie cukierni w Lipcach Reymontowskich – zapoznanie z linią technologiczną i asortymentem wyrobów

Obsługa SKOK

 • 26 września - II Głuchowskie Spotkanie Popularno – Naukowe 2014: „Zboża – uprawa, odmiany, ochrona, walory kulinarne”  - obsługa przygotowanych stołów, wystawa kasz i makaronów, udział w konkursie zawodowym na sałatkę makaronową. Każda klasa przygotowywała również po 2 sałatki – z makaronu i kasz.
 • 14 X konferencja ,,Poznaj dobrą żywność” – przygotowanie i obsługa stoisk.
 • W listopadzie uczniowie TŻ doskonalili swoje umiejetności w obsłudze warsztatów w ramach projektu ,,Z tradycją w nowoczesność”. Było to aż 7 spotkań w okresie 14 – 24 listopada.
 • 3 grudnia – Dzień Kształcenia Zawodowego – każda klasa TŻ prezentowała swoje zawodowe umiejętności – klasa I – obsługiwała stół kawowy, klasa II – upiekła ciasteczka     na spotkanie i obsługiwała stół z ciastami, klasa III – stół z kapustą, żurkiem i smalcem, klasa IV – pokaz umiejętności carvingu.

W grudniu przygotowaliśmy i obsłużyliśmy 3 duże spotkania wigilijne:

 • 16 XII – Wigilia TUL w naszej szkole, (konkurs aranżacji stołów świątecznych)
 • 16 XII – Spotkanie Rady Powiatu
 • 19 XII – Wigilia dla pracowników starostwa
 • 19 XII – Wigilie klasowe 
 • 30 XII odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Z tradycją w nowoczesność”. Przygotowaliśmy ciasta i bufet sałatkowy.
 • 21-23 stycznia przygotowaliśmy lekcje otwarte dla gimnazjalistów, podczas których wspólnie piekliśmy ciasteczka, robiliśmy kanapki i sałatkę. Uczyliśmy ich również formować serwetki.
 • 11-13 lutego odbyły się warsztaty kulinarne sporządzania tradycyjnych potraw regionalnych.
 • 14 lutego obsłużyliśmy II Powiatowy Festiwal Piosenki Ludowej – Głuchowskie Wesele.
 • 7 marca 2015 – obsłużyliśmy Powiatowy Dzień Kobiet w Starostwie w Skierniewicach
 • 8 marca – Dni Otwarte w naszej szkole – pokaz aranżacji stołów wielkanocnych, pieczenie w kombiwarze, dekoracyjne ciasteczka – przygotowanie i obsługa stoisk
 • 10 marca 2015 – obsługiwaliśmy Dzień Kobiet dla seniorów ZNP w Rawie Mazowieckiej
 • 10 marca 2015 – przygotowaliśmy i o obsłużyliśmy Dzień Sołtysa  w Starostwie w Skierniewicach
 • 12 marca 2015 – targi dla gimnazjalistów w Skierniewicach – stoisko i poczęstunek
 • 14 marca 2015 – przygotowaliśmy stoisko z wyszukanymi przekąskami podczas spotkania dla kobiet przedsiębiorczych w  Starostwie w Skierniewicach.

TR

 • 19.09.2014 wycieczka przedmiotowa:  Agro Show Bednary
 • 19.09.2014 Finał konkursu Młody mechanik na medal
 • 21.10.2014 Olimpiada Wiedzy Rolniczej Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
 • 20.02.2015 r.  XV Międzynarodowe Targi Ferm Bydła Hala EXPO w Łódź
 • 20.02.2015 r.  XVIII Międzynarodowe Targi Świń i Drobiu MOSiR w Łodzi
 • 03.03.2015 wycieczka przedmiotowa: Sano Agrar  Institut 
 • Październik 2014WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE, organizator:ODR Bratoszewice. KRUS 
 • 04.03.2015 KONKURSU WIEDZYY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE, organizatorSGGW i Agromechanika