Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uwaga! Zdalne nauczanie od 26 października

Dyrekcja Zespołu Szkół w Głuchowie , w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje , że od najbliższego poniedziałku, tj. 26 października 2020 r. – wszystkie lekcje odbywać się będą zdalnie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchowie

Z dnia 16.10.2020

W sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego w Zespole Szkół w Głuchowie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Wprowadzam nauczanie hybrydowe w Zespole Szkół w Głuchowie od 19 października do odwołania ze względu na sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
 2. Nauka w systemie hybrydowym będzie odbywała się na przemian według następującego schematu:
 • W pierwszym tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas I-III kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie klasy I w zawodzie technik rolnik. Uczniowie klas II-III kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy I technik mechanizacji rolnictwa pracują w systemie zdalnym.
 • W drugim tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas II-III kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy I technik mechanizacji rolnictwa, a uczniowie klas I-III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa I technik rolnik pracuje zdalnie.
 • Klasy IV pracują stacjonarnie.
 • Praktyczna nauka zawodu u pracodawców odbywa się nadal zgodnie z planem, chyba, że wystąpi zagrożenie epidemiologiczne u pracodawcy.
 1. Powyższy schemat obowiązuje do odwołania.
 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie szkoły.

ZARZĄDZENIE NR 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchowie

Z dnia 22.10.2020

W sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego w Zespole Szkół w Głuchowie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Wprowadzam zmiany w nauczaniu hybrydowym w Zespole Szkół w Głuchowie od 26 października do odwołania ze względu na sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
 2. Nauka w systemie hybrydowym będzie odbywała się na przemian według następującego schematu:
 • W pierwszym tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klasy I i III. Uczniowie klas II pracują w systemie zdalnym.
 • W drugim tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas II, a uczniowie klas I i III pracują zdalnie.
 • Klasy IV pracują stacjonarnie.
 • Praktyczna nauka zawodu u pracodawców odbywa się nadal zgodnie z planem, chyba, że wystąpi zagrożenie epidemiologiczne u pracodawcy.
 • Zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach będą odbywać się zgodnie z planem według załącznika. Uczniowie realizujący naukę zdalną są zobowiązani do odbywania zajęć praktycznych w szkole.
 1. Powyższy schemat obowiązuje do odwołania.
 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie szkoły.

Realizacja zajęć praktycznych w nauczaniu hybrydowym. Obowiązuje od 26 października 2020 r.

Zajęcia praktyczne odbywają się w godzinach zaplanowanych w planie zajęć lekcyjnych

Klasa 1

Dzień

Nauczyciel

Przedmiot

Zawód

Poniedziałek

Dominika Bachmat

PNZPR

TR

Wtorek

Pracodawca (H. Siudziński)

OM

TM

Środa

Pracodawca (H. Siudziński)

OM

TM

Środa

Dorota Skorzycka

PTG

 

Klasa 2a

Dzień

Nauczyciel

Przedmiot

Zawód

Poniedziałek

Ewa Pastuszka

PNZPR

TR

Środa

Honorata Staszewska

PTG

Środa

Pracodawca

EPiMR

TM

Piątek

Maria Marcinkiewicz

PTG

 

Klasa 2b

Dzień

Nauczyciel

Przedmiot

Zawód

Poniedziałek

Ewa Pastuszka

PNZPR

TR

Czwartek

Pracodawca

EPiMR

TM

Czwartek

Katarzyna Jochym

PTG

Piątek

Dorota Skorzycka

PTG

 

Klasa 3

Dzień

Nauczyciel

Przedmiot

Zawód

Poniedziałek

Pracodawca

EMiPR

TM

Poniedziałek

Pracodawca

Praktyki

Tr

Wtorek

Maria Marcinkiewicz

PTG

Środa

Honorata Staszewska

PTG

Zapraszamy do zapoznania się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej z informacjami na temat zmian w funkcjonowaniu szkół

nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w Zespole Szkół w Głuchowie

Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła (Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami ze szkoły lub aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie), w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach może podjąć decyzję o: 

1)pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
2)wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
3)wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.


W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić wprowadzenie zdalnego trybu nauczania. Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii PSSE w Skierniewicach.
Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem nauczanie będzie realizowane wg następujących wariantów:

 1. Nauczania zdalne:
  Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).

Sposób prowadzenia zajęć:

 1. Metoda synchroniczna- zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
 • epodreczniki.pl
 • office365.com (aplikacja Microsoft Teams)
 1. Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem e-dziennika Librus (zakładka zadanie domowe), strony internetowej szkoły lub poczty elektronicznej.
 2. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala.
 3. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może za zgodą dyrektora, wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania w warunkach domowych.
 5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 6. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych.
 8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik oraz dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • e-dziennika (rekomendowany sposób),
 • poczty elektronicznej e-maili,
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • komunikatorów.

Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 1. Nauczyciele opracowują PSO zdalnego nauczania ze swoich przedmiotów, o których informują uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 4. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e -dziennik lub komunikatory społeczne).
 8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
 2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
 1. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
  b. wypracowanie,
  c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
  d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
  e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
  f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
  g. odpowiedź ustną.
 1. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 2. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 3. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 1. Nauczanie hybrydowe

Wariant 1

 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki zdalnej obowiązujących w szkole.
 2. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy organizowane będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych), lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze szkoły.

Wariant 2

We wszystkich oddziałach wprowadza się podział klas pracujących zmianowo:

 • W pierwszym tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas I-III kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie klasy I w zawodzie technik rolnik. Uczniowie klas II-III kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy I technik mechanizacji rolnictwa pracują w systemie zdalnym.
 • W drugim tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas II-III kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy I technik mechanizacji rolnictwa, a uczniowie klas I-III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa I technik rolnik pracuje zdalnie.
 • Klasy IV pracują stacjonarnie.
 • Praktyczna nauka zawodu u pracodawców odbywa się nadal zgodnie z planem, chyba, że wystąpi zagrożenie epidemiologiczne u pracodawcy.

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły. W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.